Logo of Swedish Institute

Africa Seed Funding

Översikt

Vad är Creative Force?
Det är ett program som finansierar internationella projekt. Det är öppet för svenska organisationer och deras partners i våra programländer. Förutsättningen är att du genom kultur eller media arbetar för att åstadkomma positiv förändring i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister.

I det här formuläret ansöker ni om såddfinansiering för att göra ett litet projekt eller en pilotstudie. Ni och er internationella partner kan ansöka om upp till 100 000 kr för ett projekt som måste avslutas inom 12 månader efter projektstart.

Länder du kan ansöka till i detta formulär:
I Afrika: Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia

Se vår hemsida för mer information

Inte tillgänglig för ansökning just nu

Ansökningsdeadlines gäller medborgare i: USA

Inte tillgänglig för ansökning just nu

Ansökningsdeadlines gäller medborgare i: USA