Contact us

Creative partnerships     - creativepartnerships@si.se


OBS! Vi behöver få din ansökan via SI:s ansökningsportal för att den ska vara fullständig före deadline dvs före 23.59.59 (CET), 8 februari 2024.


Om du har problem med att skicka in din ansökan via ansökningsportalen måste du meddela oss detta på epost till si@si.se och/eller creativepartnerships@si.se före deadline. Avisera att du har problem, beskriv problemen och skicka in bilagorna med detta mail.