Logo of Swedish Institute

Africa Collaborative Projects

Översikt

Vad är Creative Force?
Det är ett program som finansierar internationella projekt. Det är öppet för svenska organisationer och deras partners i våra programländer. Förutsättningen är att du genom kultur eller media arbetar för att åstadkomma positiv förändring i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister.

I det här formuläret ansöker ni om finansiering för samarbetsprojekt, större projekt som ska bidra till kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna. Vi rekommenderar att du söker samarbetsprojekt när du redan genomfört ett såddprojekt. Du och dina internationella partner kan ansöka om stöd för projekt som pågår i max. 12 månader från projektstart. Du kan söka upp till 500 000 kronor.

Länder du kan ansöka till i detta formulär:
I Afrika: Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia

Se vår hemsida för mer information

Inte tillgänglig för ansökning just nu

Ansökningsdeadlines gäller medborgare i: USA

Inte tillgänglig för ansökning just nu

Ansökningsdeadlines gäller medborgare i: USA